GTestXmlResultParser

public class GTestXmlResultParser
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.GTestXmlResultParser


Kabuktan çalışan GTest kullanan yerel testlerin 'xml çıktı modu' sonuçlarını ayrıştırır ve sonuçları bir ITestRunListener'a bildirir.

Özet

Kamu inşaatçıları

GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners) GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners)

GTestXmlResultParser'ı oluşturur.

Genel yöntemler

void parseResult (File f, CollectingOutputReceiver output)

xml sonuçlarını ayrıştırın

Kamu inşaatçıları

GTestXmlResultParser

public GTestXmlResultParser (String testRunName, 
         listeners)

GTestXmlResultParser'ı oluşturur.

parametreler
testRunName String : ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listeners : testler yürütülürken test sonuçları hakkında bilgilendirilir

Genel yöntemler

ayrıştırmaSonucu

public void parseResult (File f, 
        CollectingOutputReceiver output)

xml sonuçlarını ayrıştırın

parametreler
f File : Çıktı alınan xml'yi içeren ERROR(/File)

output CollectingOutputReceiver : Gerekirse günlükleri tamamlamak için yürütme çalışmasından toplanan çıktı