GTestXmlResultParser

public class GTestXmlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestXmlResultParser


Kabuktan çalıştırılan GTest'i kullanarak yerel testlerin 'xml çıktı modu' sonuçlarını ayrıştırır ve sonuçları bir ITestRunListener'a bildirir.

Özet

kamu inşaatçılar

GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners) GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners)

GTestXmlResultParser'ı oluşturur.

Genel yöntemler

void parseResult (File f, CollectingOutputReceiver output)

xml sonuçlarını ayrıştırın

kamu inşaatçılar

GTestXmlResultParser

public GTestXmlResultParser (String testRunName, 
         listeners)

GTestXmlResultParser'ı oluşturur.

parametreler
testRunName String : ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int) 'e sağlanacak test çalıştırması adı

listeners : testler yürütülürken test sonuçları hakkında bilgi verilir

Genel yöntemler

ayrıştırmaSonucu

public void parseResult (File f, 
        CollectingOutputReceiver output)

xml sonuçlarını ayrıştırın

parametreler
f File : ERROR(/File) çıktısı alınan xml'yi içerir

output CollectingOutputReceiver : Gerekirse günlükleri tamamlamak için yürütme çalıştırmasından toplanan çıktı