GTestListTestParser

public class GTestListTestParser
extends MultiLineReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.GTestListTestParser


Analizator wyników dla trybu próbnego gtest z parametrem „--gtest_list_tests”.

Streszczenie

Pola

protected mTests

Konstruktorzy publiczni

GTestListTestParser (String testRunName, ITestInvocationListener listener)

Tworzy GTestListTestParser dla pojedynczego odbiornika.

Metody publiczne

void done ()

boolean getPrependFileName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

void setPrependFileName (boolean prepend)

Pola

mTesty

protected  mTests

Konstruktorzy publiczni

GTestListTestParser

public GTestListTestParser (String testRunName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tworzy GTestListTestParser dla pojedynczego odbiornika.

Parametry
testRunName String : nazwa przebiegu testu, którą należy przekazać ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listener ITestInvocationListener : informowany o wynikach testów w trakcie wykonywania testów

Metody publiczne

zrobione

public void done ()

pobierzNazwęPlikuPrepend

public boolean getPrependFileName ()

Zwroty
boolean

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String

setPrependFileName

public void setPrependFileName (boolean prepend)

Parametry
prepend boolean