DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics
extends ExternalResource

java.lang.Nesne
org.junit.rules.HariciKaynak
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics


ExternalResource ve TestRule uygulanması. Bu kural, bir test senaryosu sırasında metriklerin günlüğe kaydedilmesine izin verir (@Test içinde). Aynı kural nesnesinin yeniden kullanılabilmesi için metrik haritasının testler arasında temizlenmesini garanti eder.

Example:
 @Rule
 public TestMetrics metrics = new TestMetrics();

 @Test
 public void testFoo() {
   metrics.addTestMetric("key", "value");
   metrics.addTestMetric("key2", "value2");
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   metrics.addTestMetric("key3", "value3");
 }
 

Özet

Kamu inşaatçıları

TestMetrics ()

Genel yöntemler

void addTestMetric (String key, MetricMeasurement.Metric metric)

Test senaryosu için proto biçiminde bir metrik girişi kaydedin.

void addTestMetric (String key, String value)

Test senaryosu için bir metrik girişi kaydedin.

Statement apply (Statement base, Description description)

Korumalı yöntemler

void after ()
void before ()

Kamu inşaatçıları

TestMetrikleri

public TestMetrics ()

Genel yöntemler

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        MetricMeasurement.Metric metric)

Test senaryosu için proto biçiminde bir metrik girişi kaydedin. Test senaryosundaki her anahtar benzersiz olmalıdır, aksi takdirde önceki değeri geçersiz kılacaktır.

parametreler
key String : Metriğin anahtarı.

metric MetricMeasurement.Metric : Anahtarla ilişkili değer.

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        String value)

Test senaryosu için bir metrik girişi kaydedin. Test senaryosundaki her anahtar benzersiz olmalıdır, aksi takdirde önceki değeri geçersiz kılacaktır.

parametreler
key String : Metriğin anahtarı.

value String : Anahtarla ilişkili değer.

uygulamak

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

parametreler
base Statement

description Description

İadeler
Statement

Korumalı yöntemler

sonrasında

protected void after ()

önceki

protected void before ()