DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Sahte ek açıklama, ölçümleri muhabirlere taşımak anlamına geliyordu.

Özet

Alanlar

public mMetrics

Kamu inşaatçıları

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Genel yöntemler

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Alanlar

mMetrikler

public  mMetrics

Kamu inşaatçıları

Metrik Açıklama

public MetricAnnotation ( metrics)

parametreler
metrics

Genel yöntemler

açıklama türü

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

İadeler
Class<? extends Annotation>

eşittir

public boolean equals (Object other)

parametreler
other Object

İadeler
boolean

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int