DeviceBatteryLevelChecker

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


IRemoteTest który sprawdza minimalne naładowanie baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli minimalne naładowanie nie jest obecne.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Metody chronione

void setResumeLevel (int level)

Konstruktorzy publiczni

DeviceBatteryLevelChecker

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

setResumeLevel

protected void setResumeLevel (int level)

Parametry
level int