DeviceBatteryLevelChecker

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


Minimum pil şarjını kontrol eden ve minimum şarj mevcut değilse pilin ikinci bir şarj eşiğine ulaşmasını bekleyen bir IRemoteTest .

Özet

Kamu inşaatçılar

DeviceBatteryLevelChecker ()

Herkese açık yöntemler

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Korumalı yöntemler

void setResumeLevel (int level)

Kamu inşaatçılar

DeviceBatteryLevelChecker

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

Korumalı yöntemler

setResumeLevel

protected void setResumeLevel (int level)

Parametreler
level int