ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Bir ADB kabuk komutunun yürütülmesi sırasında oluşan bir hatayı bildirmek için bir istisna sınıfı.