ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Klasa wyjątku zgłaszająca błąd, który wystąpił podczas wykonywania polecenia powłoki ADB.