Pomocnik synchronizacji urządzeń

public class DeviceSyncHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.sync.DeviceSyncHelper


Pomocnik pomagający synchronizować nowy obraz urządzenia z urządzeniem. Przyszłe ulepszenia: oblicz pliki, które należy usunąć i pliki, które należy wypchnąć zamiast pełnych folderów.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceSyncHelper ( ITestDevice device, File targetFilesFolder)

Metody publiczne

boolean sync ()

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik synchronizacji urządzeń

public DeviceSyncHelper (ITestDevice device, 
                File targetFilesFolder)

Parametry
device ITestDevice

targetFilesFolder File

Metody publiczne

synchronizacja

public boolean sync ()

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException