การจับคู่MultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
. com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


ผู้จัดเตรียมหลายเป้าหมายช่วยทำการจับคู่ Bluetooth (และการเชื่อมต่อ) ระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

PairingMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้สร้างสาธารณะ

การจับคู่MultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError