CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym.

Należy pamiętać, że oznacza to, że przedmiotowy artefakt testowy jest wbudowany w urządzenie główne, ale nadaje się również do urządzenia towarzyszącego

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien aplikować przygotowujący.

Konstruktorzy publiczni

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Metody publiczne

pobierz urządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Zwraca urządzenie, do którego powinien aplikować przygotowujący.

Zwroty
ITestDevice

Rzuca
TargetSetupError