CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer , który uruchamia określone polecenia na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Metody chronione

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

Zwraca urządzenie, na którym ma zostać zastosowany preparat przygotowujący.

Konstruktorzy publiczni

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

Metody chronione

pobierz urządzenie

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

Zwraca urządzenie, na którym ma zostać zastosowany preparat przygotowujący.

Zwroty
ITestDevice Urządzenie, na którym należy nałożyć preparat.

Rzuca
TargetSetupError