NoApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


Specjalny moduł przygotowujący, który pozwala całkowicie pominąć wywołanie (przygotowanie i testy), jeśli nie ma aplikacji do testów.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoApkTestSkipper ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

NoApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

Metody publiczne

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError