VisibleBackgroundUserPreparer

public class VisibleBackgroundUserPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.VisibleBackgroundUserPreparer


Docelowy preparat przygotowujący do uruchamiania testów u użytkownika, który jest uruchamiany w widocznym w tle.

Streszczenie

Stałe

int DEFAULT_DISPLAY

int INVALID_DISPLAY

Konstruktorzy publiczni

VisibleBackgroundUserPreparer ()

Metody publiczne

Integer getDisplayId ()
void setDisplayId (int displayId)
void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Stałe

WYŚWIETLACZ DOMYŚLNY

public static final int DEFAULT_DISPLAY

Wartość stała: 0 (0x00000000)

INVALID_DISPLAY

public static final int INVALID_DISPLAY

Wartość stała: -1 (0xffffffff)

Konstruktorzy publiczni

VisibleBackgroundUserPreparer

public VisibleBackgroundUserPreparer ()

Metody publiczne

pobierzIdDisplayId

public Integer getDisplayId ()

Zwroty
Integer

setDisplayId

public void setDisplayId (int displayId)

Parametry
displayId int

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException