Narzędzie StubTargetPreparer

public class StubTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StubTargetPreparer


Symbol zastępczy pustej implementacji ITargetPreparer .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubTargetPreparer ()

Metody publiczne

IConfiguration getConfiguration ()

Zwraca konfigurację otrzymaną poprzez setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

boolean getTestBooleanOption ()
boolean getTestBooleanOptionFalse ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie StubTargetPreparer

public StubTargetPreparer ()

Metody publiczne

pobierz konfigurację

public IConfiguration getConfiguration ()

Zwraca konfigurację otrzymaną poprzez setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) .

Zwroty
IConfiguration

getTestBooleanOpcja

public boolean getTestBooleanOption ()

Zwroty
boolean

getTestBooleanOptionFalse

public boolean getTestBooleanOptionFalse ()

Zwroty
boolean

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
TargetSetupError