RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer , który tworzy profil służbowy w konfiguracji i zaznacza, że ​​testy powinny zostać uruchomione na tym użytkowniku.

W przypadku porzucenia profil służbowy jest usuwany.

Jeśli profil do pracy już istnieje, zostanie użyty zamiast tworzyć nowy i nie zostanie usunięty podczas demontażu.

Jeśli urządzenie nie posiada funkcji zarządzanych_użytkowników lub nie ma możliwości utworzenia nowego użytkownika, gdy jest on wymagany, wówczas ustawiony zostanie argument instrumentacji pomiń-testy-powód, a użytkownik nie zostanie zmieniony. Testy uruchomione na urządzeniu mogą odczytać ten argument, aby odpowiedzieć na ten stan.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()