RunOnSystemUserTargetPreparer

public class RunOnSystemUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSystemUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który oznacza, że ​​testy powinny zostać uruchomione na użytkowniku (a nie na bieżącym użytkowniku).

Domyślnie spowoduje to przełączenie użytkownika w taki sposób, że użytkownik systemowy będzie na pierwszym planie.

Podczas uruchamiania na urządzeniu z użytkownikiem systemu bezgłowego użytkownik nie zostanie domyślnie przełączony, ale testy będą nadal uruchamiane na tym użytkowniku.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

RunOnSystemUserTargetPreparer

public RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException