Uruchom ponownie SystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


Narzędzie przygotowujące cel, które ponownie uruchamia serwer systemowy bez ponownego uruchamiania urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RestartSystemServerTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Uruchom ponownie SystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException