UsuńSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer do usuwania aplikacji z partycji systemowej przed uruchomieniem testowym. Należy pamiętać, że urządzenie jest ponownie uruchamiane przed faktycznym wykonaniem testu, zatem partycja systemowa pozostaje w trybie tylko do odczytu podczas przebiegu testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

UsuńSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError