InstallBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


Android 플랫폼 빌드 환경에서 하나 이상의 테스트 APK를 설치하는 ITargetPreparer 입니다.

ANDROID_PRODUCT_OUT env 변수를 사용하여 빌드 APK의 위치를 ​​결정합니다.

요약

공개 생성자

InstallBuildEnvApkSetup ()

공개 메소드

void setUp ( TestInformation testInfo)

공개 생성자

InstallBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

공개 메소드

설정

public void setUp (TestInformation testInfo)

매개변수
testInfo TestInformation

던지기
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError