Trình chuẩn bị ILab

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Giao diện đánh dấu dành cho người chuẩn bị phòng thí nghiệm

Xem ITargetPreparer để biết mô tả về mục đích của các giao diện này.