ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Interfejs znaczników dla osób przygotowujących laboratorium

Zobacz ITargetPreparer , aby uzyskać opis przeznaczenia tych interfejsów.