IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Bir cihazı flaşlamak için gerekli yardımcı görüntü dosyalarını almak için arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Görüntü dosyasını verilen ad ve sürüme göre döndürür

Herkese açık yöntemler

retrieveFile

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Görüntü dosyasını verilen ad ve sürüme göre döndürür

Parametreler
imageName String : görüntünün adı (yani radyo)

version String : döndürülecek dosyanın sürümü

İadeler
File geçici bir yerel görüntü ERROR(/File)

Atar
TargetSetupError dosya bulunamadı