IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Interfejs do pobierania plików obrazów pomocniczych potrzebnych do flashowania urządzenia.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Zwraca plik obrazu o podanej nazwie i wersji

Metody publiczne

pobierz plik

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Zwraca plik obrazu o podanej nazwie i wersji

Parametry
imageName String : nazwa obrazu (np. radio)

version String : wersja pliku do zwrócenia

Zwroty
File tymczasowy obraz lokalny ERROR(/File)

Rzuca
TargetSetupError jeśli nie można znaleźć pliku