GsiDeviceFlashPreparer

public class GsiDeviceFlashPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.GsiDeviceFlashPreparer


Narzędzie przygotowujące cel, które flashuje urządzenie ogólnym obrazem systemu Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz https://source.android.com/setup/build/gsi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

Metody chronione

IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odwołanie do IHostOptions

IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz instancję IRunUtil do użycia.

Konstruktorzy publiczni

GsiDeviceFlashPreparer

public GsiDeviceFlashPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation wywołania.

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

pobierz Opcje Hosta

protected IHostOptions getHostOptions ()

Uzyskaj odwołanie do IHostOptions

Zwroty
IHostOptions IHostOptions do użycia

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Pobierz instancję IRunUtil do użycia.

Zwroty
IRunUtil IRunUtil do użycia