FolderSaver

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


ITargetPreparer , który pobiera katalogi z urządzenia, kompresuje je i zapisuje w backendzie logowania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FolderSaver ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

FolderSaver

public FolderSaver ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException