Metoda flashowania

public final enum FlashingMethod
extends Enum< FlashingMethod >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod >
com.android.tradefed.targetprep.FlashingMethod


Wyliczenie opisujące metodę użytą do flashowania testowanego urządzenia

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą polecenia „fastboot flashall” w katalogu obrazów partycji, który jest montowany z pliku ZIP obrazu urządzenia za pomocą programu Fuse-Zip

FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

Rozwiązanie awaryjne dla flashowania Fastboot, ale bez dalszej kategoryzacji

FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą polecenia „aktualizacja fastboot” za pomocą zip obrazu urządzenia

FlashingMethod FLASHSTATION

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą Flashstation przy użyciu skryptu cl_flashstation

FlashingMethod UNKNOWN

Rozwiązanie zastępcze dla metody flashowania, która nie jest jawnie śledzona

Metody publiczne

static FlashingMethod valueOf (String name)
static final FlashingMethod[] values ()

Wartości wyliczeniowe

FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

public static final FlashingMethod FASTBOOT_FLASH_ALL_FUSE_ZIP

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą polecenia „fastboot flashall” w katalogu obrazów partycji, który jest montowany z pliku ZIP obrazu urządzenia za pomocą programu Fuse-Zip

FASTBOOT_UNCATEGORIZED

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UNCATEGORIZED

Rozwiązanie awaryjne dla flashowania Fastboot, ale bez dalszej kategoryzacji

FASTBOOT_UPDATE

public static final FlashingMethod FASTBOOT_UPDATE

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą polecenia „aktualizacja fastboot” za pomocą zip obrazu urządzenia

FLASHSTACJA

public static final FlashingMethod FLASHSTATION

Urządzenie zostało sflashowane za pomocą Flashstation przy użyciu skryptu cl_flashstation

NIEZNANY

public static final FlashingMethod UNKNOWN

Rozwiązanie zastępcze dla metody flashowania, która nie jest jawnie śledzona

Metody publiczne

wartość

public static FlashingMethod valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
FlashingMethod

wartości

public static final FlashingMethod[] values ()

Zwroty
FlashingMethod[]