DynamicSystemPreparer

public class DynamicSystemPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ILabPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DynamicSystemPreparer


ITargetPreparer , który konfiguruje obraz systemu na podstawie kompilacji urządzenia z dynamiczną aktualizacją systemu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DynamicSystemPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Po testowaniu wykonaj czyszczenie/zniszczenie obiektu docelowego.

Konstruktorzy publiczni

DynamicSystemPreparer

public DynamicSystemPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation wywołania.

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Po testowaniu wykonaj czyszczenie/zniszczenie obiektu docelowego.

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation wywołania.

e Throwable : jeśli wywołanie zakończyło się wyjątkiem, będzie to wyjątek przechwycony na poziomie wywołania. W przeciwnym razie będzie null .

Rzuca
DeviceNotAvailableException