Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DisableSELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu vô hiệu hóa SELinux nếu được bật.

Sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu khi xé nhỏ.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DisableSELinuxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

DisableSELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException