Wyłącz SELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


Narzędzie przygotowujące cel, które wyłącza SELinux, jeśli jest włączony.

Po rozbiórce przywrócimy stan pierwotny.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DisableSELinuxTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Wyłącz SELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException