Wypełniacz pamięci urządzenia

public class DeviceStorageFiller
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStorageFiller


Przygotowujący cel, aby zapełnić pamięć, aby dostępna była pewna ilość wolnego miejsca.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceStorageFiller ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Wypełniacz pamięci urządzenia

public DeviceStorageFiller ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException