Urządzenie do czyszczenia

public class DeviceCleaner
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner


Wykonuje ponowne uruchomienie lub formatowanie w ramach czyszczenia po teście i opcjonalnie wyłącza ekran

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceCleaner ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

void clean ( ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję czyszczenia po

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie do czyszczenia

public DeviceCleaner ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

czysty

protected void clean (ITestDevice device)

Wykonaj akcję czyszczenia, a następnie akcję czyszczenia po

Parametry
device ITestDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException