DeviceCleaner.CleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.CleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.CleanupAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction


streszczenie

Wartości wyliczenia

DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

sformatuj dane użytkownika i partycje pamięci podręcznej jako czyszczenie po teście

DeviceCleaner.CleanupAction NONE

brak operacji czyszczenia

DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

uruchom ponownie urządzenie w ramach czyszczenia po teście

Metody publiczne

static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)
static final CleanupAction[] values ()

Wartości wyliczenia

FORMAT

public static final DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

formatuj dane użytkownika i partycje pamięci podręcznej jako czyszczenie po teście

ŻADEN

public static final DeviceCleaner.CleanupAction NONE

brak operacji czyszczenia

RESTART

public static final DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

uruchom ponownie urządzenie w ramach czyszczenia po teście

Metody publiczne

wartość

public static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceCleaner.CleanupAction

wartości

public static final CleanupAction[] values ()

Zwroty
CleanupAction[]