DeviceCleaner.CleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.CleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.CleanupAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction


สรุป

ค่า Enum

DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

จัดรูปแบบข้อมูลผู้ใช้และพาร์ติชันแคชเป็นการล้างข้อมูลหลังการทดสอบ

DeviceCleaner.CleanupAction NONE

ไม่มีการดำเนินการล้างข้อมูล

DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

รีบูตอุปกรณ์เป็นการล้างข้อมูลหลังการทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)
static final CleanupAction[] values ()

ค่า Enum

รูปแบบ

public static final DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

จัดรูปแบบข้อมูลผู้ใช้และพาร์ติชันแคชเป็นการล้างข้อมูลหลังการทดสอบ

ไม่มี

public static final DeviceCleaner.CleanupAction NONE

ไม่มีการดำเนินการล้างข้อมูล

รีบูท

public static final DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

รีบูตอุปกรณ์เป็นการล้างข้อมูลหลังการทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
DeviceCleaner.CleanupAction

ค่า

public static final CleanupAction[] values ()

ส่งคืน
CleanupAction[]