Konfiguracja aplikacji

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


ITargetPreparer , który instaluje aplikację i jej testy.

Wymaga „aapt” na PATH, gdy ustawiona jest opcja --uninstall

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AppSetup ()

Metody publiczne

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Konfiguracja aplikacji

public AppSetup ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Parametry
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException