AllTestAppsInstallSetup

public class AllTestAppsInstallSetup
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AllTestAppsInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na urządzeniu. Aby sprawdzić indywidualną instalację aplikacji testowej, spójrz na TestAppInstallSetup

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AllTestAppsInstallSetup ()

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

AllTestAppsInstallSetup

public AllTestAppsInstallSetup ()

Metody publiczne

weźAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

ustawAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException