การตั้งค่าพื้นฐานSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
. com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
. com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


ตัวตั้งค่าทั่วไปเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ผ่าน ITestDevice.setSetting

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

วิธีการสาธารณะ

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

ผู้สร้างสาธารณะ

การตั้งค่าพื้นฐานSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

พารามิเตอร์
object JSONObject

name String

ขว้าง
JSONException

วิธีการสาธารณะ

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

พารามิเตอร์
mDevice ITestDevice

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException