UstawieniaBaselineSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


Typowy program ustawiający do obsługi ustawień podstawowych urządzenia za pośrednictwem ITestDevice.setSetting.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie podstawowe dla urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

UstawieniaBaselineSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

ustaw linię bazową

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie podstawowe dla urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException