KilitAyarlarıTemel Ayarlayıcı

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Ekran kilidi ayarlarını kaldırmak için bir ayarlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Genel yöntemler

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı belirler.

Kamu inşaatçıları

KilitAyarlarıTemel Ayarlayıcı

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

parametreler
object JSONObject

name String

atar
JSONException

Genel yöntemler

setTemel

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı belirler.

parametreler
mDevice ITestDevice

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException