Sprawdzanie stanu czasu

public class TimeStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.TimeStatusChecker


Sprawdzanie stanu, aby zapewnić synchronizację czasu urządzenia i hosta.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TimeStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Sprawdzanie stanu czasu

public TimeStatusChecker ()

Metody publiczne

po sprawdzeniu wykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException