Kontroler stanu serwera systemowego

public class SystemServerStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.SystemServerStatusChecker


Sprawdź, czy pid serwera systemowego zmienił się przed i po uruchomieniu modułu. Nowy pid oznaczałby, że podczas uruchamiania modułu nastąpił restart środowiska wykonawczego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SystemServerStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Metody chronione

long getCurrentTime ()

Zwraca bieżący czas.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler stanu serwera systemowego

public SystemServerStatusChecker ()

Metody publiczne

po sprawdzeniu wykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Kontrola przed wykonaniem

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie stanu systemu po wykonaniu modułu, a tej metody można użyć w celu buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

pobierzCurrentTime

protected long getCurrentTime ()

Zwraca bieżący czas.

Zwroty
long