Odbiornik ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


IRemoteTest , który wymaga dostępu do ISystemStatusChecker z konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Ustawia ISystemStatusChecker s z konfiguracji testu.

Metody publiczne

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Ustawia ISystemStatusChecker s z konfiguracji testu.

Parametry
systemCheckers