Kontroler bazy urządzenia

public class DeviceBaselineChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceBaselineChecker


Ustaw ustawienia podstawowe urządzenia przed każdym modułem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBaselineChecker ()

Metody publiczne

static String getSetFailMessage ()
static String getSetSuccessMessage ()
StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler bazy urządzenia

public DeviceBaselineChecker ()

Metody publiczne

getSetFailMessage

public static String getSetFailMessage ()

Zwroty
String

getSetSuccessMessage

public static String getSetSuccessMessage ()

Zwroty
String

Kontrola przed wykonaniem

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie stanu systemu po wykonaniu modułu, a tej metody można użyć w celu buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException