UrządzenieAvailableChecker

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Sprawdź, czy moduł nie pozostawi urządzenia w stanie offline.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceAvailableChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

UrządzenieAvailableChecker

public DeviceAvailableChecker ()

Metody publiczne

po sprawdzeniu wykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException