com.android.tradefed.service

Arayüzler

IRUzaktan Özellik Tradefed'de isteğe bağlı olarak yürütülebilecek bir özelliği açıklayan arayüz.

Sınıflar

TradefedFeatureClient Sunucudan özellik yürütülmesini talep edecek bir grpc istemcisi.
TradefedFeatureSunucu Özelliklerin tetiklenmesine yönelik isteklere yanıt veren bir sunucu.