Klient funkcji Tradefed

public class TradefedFeatureClient
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Klient grpc żądający wykonania funkcji z serwera.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Zażądaj funkcji do głównego serwera w celu wykonania i zwrócenia odpowiedzi.

Konstruktorzy publiczni

Klient funkcji Tradefed

public TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

funkcja wyzwalacza

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Zażądaj funkcji do głównego serwera w celu wykonania i zwrócenia odpowiedzi.

Parametry
featureName String : nazwa funkcji do wyzwolenia.

args : Argumenty wywołujące funkcję.

Zwroty
FeatureResponse FeatureResponse .