com.android.tradefed.sandbox

Arayüzler

ISandbox Bir çağrıyı çalıştırmak için kullanılabilecek bir sanal alanı tanımlayan arayüz.
ISandboxFactory ISandbox oluşturmak için fabrika.

sınıflar

SandboxConfigDump Bir komut satırına dayalı olarak bir IConfiguration oluşturan ve bunu bir dosyaya döken Runner sınıfı.
SandboxConfigurationException Sandbox kurulumundan gelen Özel Yapılandırma İstisnası.
SandboxConfigUtil Korumalı alan IConfiguration yönetmek için bir yardımcı program sınıfı.
Korumalı Alan ÇağırmaRunner Korumalı alanda çağırma ile ilişkili testleri çalıştırın.
SandboxSeçenekler Bir ISandbox seçenekler sunabilen ve alabilen sınıf.
TradefedSandbox Trade Federation çağrısı çalıştırabilen korumalı alan kapsayıcısı.
TradefedSandboxFabrika SandboxFactory için varsayılan uygulama
TradefedSandboxRunner Korumalı alanın yürütülmesine izin verecek bir TradefedSandbox ile ilişkili koşucu.
TradefedSandboxRunner.StubPlanlı ÇağırmaListener Hiçbir şey yapmayan bir IScheduledInvocationListener saplaması.

Numaralandırmalar

SandboxConfigDump.DumpCmd