com.android.tradefed.sandbox

Arayüzler

ISandbox Bir çağrıyı çalıştırmak için kullanılabilecek bir sanal alanı tanımlayan arayüz.
ISandboxFactory ISandbox oluşturma fabrikası.

Sınıflar

SandboxConfigDump Komut satırını temel alarak bir IConfiguration oluşturan ve bunu bir dosyaya döken Runner sınıfı.
SandboxYapılandırmaİstisnası Sandbox kurulumundan gelen Özel Yapılandırma İstisnası.
SandboxConfigUtil Korumalı alan oluşturma sırasında IConfiguration yönetmek için bir yardımcı program sınıfı.
SandboxInvokasyonRunner Korumalı alanda çağrıyla ilişkili testleri çalıştırın.
SandboxSeçenekleri ISandbox seçenekler alabilen ve sunabilen sınıf.
TradefedSandbox Ticaret Federasyonu çağrısı çalıştırabilen korumalı alan kapsayıcısı.
TradefedSandboxFactory SandboxFactory için varsayılan uygulama
TradefedSandboxRunner Korumalı alanın yürütülmesine izin verecek bir TradefedSandbox ile ilişkili koşucu.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvokasyonListener Hiçbir şey yapmayan bir saplama IScheduledInvocationListener .

Numaralandırmalar

SandboxConfigDump.DumpCmd