ארגז חול ConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
java.lang. ניתן לזרוק
java.lang.Exception
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


חריג תצורה מיוחד מגיע מהגדרת ארגז החול.

סיכום

בוני ציבור

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

יוצר SandboxConfigurationException .

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

יוצר SandboxConfigurationException .

בוני ציבור

ארגז חול ConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

יוצר SandboxConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעות

error ErrorIdentifier : The ErrorIdentifier הקשורים למעט

ארגז חול ConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

יוצר SandboxConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעות

cause Throwable : את Throwable שמייצגת את הגורם המקורי של השגיאה

error ErrorIdentifier : The ErrorIdentifier הקשורים למעט