SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump,


Klasa uruchamiająca, która tworzy IConfiguration na podstawie wiersza poleceń i umieszcza ją w pliku. argumenty:

Podsumowanie

Fieldsem

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Nie wyświetlamy elementów w wersji, aby uniknąć problemów z procesem nadrzędnym przy próbie ich rozwiązania

Konstruktory publiczne

SandboxConfigDump()

Metody publiczne

static void main(String[] mainArgs)
int parse(String[] args)

Po przeanalizowaniu argumentów utworzy z nich obiekt IConfiguration, a następnie prześle go do pliku wynikowego.

static void replaceKeystore(IKeyStoreClient keyClient, argList)

Zastąp istniejące opcje magazynu kluczy.

Fieldsem

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Nie wyświetlamy elementów w wersji, aby uniknąć problemów z procesem nadrzędnym przy próbie ich rozwiązania

Konstruktory publiczne

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Parametry
mainArgs String

analizować

public int parse (String[] args)

Po przeanalizowaniu argumentów utworzy z nich obiekt IConfiguration, a następnie prześle go do pliku wynikowego.

Parametry
args String

Zwroty
int

Zastąp magazyn kluczy

public static void replaceKeystore (IKeyStoreClient keyClient, 
                 argList)

Zastąp istniejące opcje magazynu kluczy.

Parametry
keyClient IKeyStoreClient

argList